Kasy fiskalne i ich wbudowana pamięć

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne zarówno te starsze jak i nowsze wyposażone są w tak zwaną pamięć fiskalną. Czasem nazywana jest ona modułem. Jest to jednak określenie niezgodne z rozporządzeniem dotyczącym wymagań dla kas rejestrujących sprzedaż detaliczną. Pamięć fiskalna jest to układ elektroniczny, bądź układ scalony pamięci półprzewodnikowej. Posiada on transmisję równoległą, którą kiedyś był typowy EPROM, a w obecnych czasach specjalnie zabezpieczony programowo czy też sprzętowo flash wyposażony w pamięć niekasowalną, w której wykorzystuje się transmisję szeregową.

Kasy fiskalne taką pamięć wykorzystują do przechowywania wszelkich informacji o wykonanych na danym urządzeniu raportach fiskalnych dobowych oraz całej ich zawartości, która jest drukowana w postaci raportów fiskalnych okresowych, będących z kolej podstawą do rozliczenia z fiskusem. Taka wbudowana pamięć, jak wszystko inne na tym świecie ma jednak pewne ograniczenia. Jej pojemność wynosi zwykle tysiąc osiemset trzydzieści rekordów przeznaczonych na zapis dobowych raportów fiskalnych.

Ta liczba może wydawać się dość mała, ale z łatwością wystarczy nam na co najmniej pięć lat codziennej pracy urządzenia. By ani żaden użytkownik, ani pracownik serwisu nie miał możliwości ingerowania w pamięć fiskalną jest ona specjalnie zabezpieczona. Została zalana żywicą, a następnie w wyjątkowo trwały sposób przytwierdzona do obudowy. Kasy fiskalne posiadają zaplombowane obudowy, których otwarcie konieczne do dokonania jakiejkolwiek naprawy możliwe jest jedynie przez serwis posiadający odpowiednie uprawnienia wydane przez producenta lub importera danych urządzeń fiskalnych.

Pamięć fiskalna wykorzystywana jest za każdym razem kiedy odbywa się kontrola z Urzędu Skarbowego. Wówczas w szczególności sprawdzana jest nienaruszalność plomb kasy, wszystkie wpisy w dołączonej do poszczególnych urządzeń książek serwisowych oraz wydruk okresowego raportu fiskalnego odczytującego całą zawartość pamięci. Jak więc widać niby tak proste urządzenia ma tak naprawdę bardzo skomplikowaną budowę.